Hoe houd ik de nodige
kennis in huis nu ervaren
medewerkers vertrekken
en arbeidsrelaties steeds
flexibeler worden?
We willen excelleren
en marktleider zijn,
maar hoe zorg ik
ervoor dat we als
organisatie innovatief
zijn en blijven?
Het Nieuwe Werken
is ingevoerd en nu
zien we elkaar minder.
Hoe houden we het
uitwisselen van
kennis op peil?
Op welke manier
vergroot ik het
positieve imago
van mijn organisatie
als werkgever of
opdrachtgever?
Door decentralisatie zijn
de medewerkers verspreid
over diverse locaties.
Hoe breng ik die kennis
weer bij elkaar?
Hoe verhogen we
de efficiency bij
het verzamelen en
verwerken van de
toenemende stroom
aan informatie?

Leven deze vragen ook binnen uw organisatie?

Foto 1: het symbool uil staat voor wijsheid, kennis, waarheid en geduld.

Kennisinnovatie

  • Kennisstrategie
  • Innovatief kennisvermogen
     

 

Foto 2: de referenties van Odin Kennismanagement

Kennisbehoud

  • Kennis borgen
  • Digitale kennisinstrumenten
  • Kennisdeling

 

Foto 3: Ans van Wijk en Annemiek Tubbing van Odin Kennismanagement

Profiel & contact 

 

De visie van Odin Kennismanagement

Wist u dat…
informatie expliciete kennis is?

Wist u dat…
kennismanagement iets anders is dan kwaliteitszorg?
Wist u dat…
een organisatie die zijn kennis niet op orde heeft op den duur het onderspit delft?
Wist u dat…
capaciteitstekort opgelost kan worden door focus op de juiste kennis?
Wist u dat…
de ‘braindrain’ er nu echt aankomt?
Wist u dat…
informatie expliciete kennis is?

Wist u dat…
kennismanagement iets anders is
dan kwaliteitszorg?
Wist u dat…
een organisatie die zijn kennis
niet op orde heeft het onderspit delft?
Wist u dat…
capaciteitstekort opgelost kan worden
door focus op de juiste kennis?
Wist u dat…
de ‘braindrain’ er nu echt aankomt?

Kennis speelt een cruciale rol in elke organisatie. Bewuste sturing op kennis draagt bij aan een doelgerichte en doelmatige werkwijze en is noodzakelijk om een innoverende organisatie te worden en te blijven.

Illustratie 1: de duistere kant van de kenniseconomie

Een gerichte en efficiënte sturing op het gebruik van kennis binnen uw organisatie is onmisbaar bij het bereiken van de doelen van de organisatie. Concurrerend blijven en tijdig innoveren is voor iedere organisatie van belang.

Dat betekent dat de focus gericht is op het ontwikkelen, delen, toepassen en evalueren van voor uw organisatie relevante kennis. Hierbij bepaalt het ondernemingsplan (de bedrijfsstrategie) van uw organisatie welke kennis nodig is. Idealiter is gerichte en efficiënte sturing op kennis opgenomen in de primaire werkprocessen waardoor de aandacht ervoor structureel is.

Laat kennis stromen zoals water. Bekijk hier ons filmpje.

Over kennis, informatie en kennismanagement

Kennis omvat de volgende componenten: informatie, ervaringen, inzichten, vaardigheden en houding.

Illustratie 2: kennismanagement

Informatie is kennis die expliciet gemaakt is voor anderen, bijvoorbeeld in de vorm van publicaties in vakbladen of beschreven in handboeken, formules, procedures en modellen. Informatie heeft vooral invloed op het kennen, het weten. De overige kenniscomponenten   (ervaringen, inzichten, houding en vaardigheden) zijn persoonlijk en contextafhankelijk. Zij hebben betrekking op het kunnen en houding op het willen (en van jezelf mogen). Kennismanagement beoogt beide: competentie-ontwikkeling (kunnen) en deskundigheidsbevordering (kennen).

Wat is kennismanagement?

Mensen verleiden slim om te gaan met hun eigen kennis en kennis van anderen om zo individuele en collectieve ambities te realiseren. Slim omgaan met kennis betekent: het sluiten van de keten van het ontwikkelen, delen, toepassen en evalueren van kennis (= kenniscyclus).

 

Wat levert kennismanagement u op?

Een advocatenkantoor steeg 14% in de top-20 kantoren door te veranderen van een regionale indeling naar een kennisgerichte indeling die beter aansluit bij de klantvraag (arbeidsrecht, fusies, financiële diensten en pensioen). Hierdoor steeg de omzet met 8%, nota bene in tijden van economische krapte.

Uw kennis is onze gezamenlijke zorg!