Behoud en vergroot uw kennisvermogen met Odin Kennismanagement

Het begeleiden van kennisoverdracht met als resultaat dat méér medewerkers binnen uw organisatie van die kennis profiteren.

Er zijn verschillende methoden om het kennisvermogen van uw medewerkers te vergroten. Welke methode het meest geschikt is, hangt onder meer af van:

  • de vorm waarin kennis beschikbaar is: impliciet of expliciet/digitaal of niet;
  • de aard van de taken waarvoor de kennis nodig is: standaard of complex;
  • de frequentie van die taken: veel voorkomend of incidenteel;
  • het niveau van de mensen die de kennis brengen en het niveau van de mensen die de kennis halen (bronteam en ontvangend team).

Odin Kennismanagement kijkt samen met u naar deze aspecten en probeert zo de kennis binnen uw organisatie te behouden en te vergroten.

Het borgen van kennis met als resultaat behoud van cruciale kennis.

Het borgen van kennis

De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Het is dus steeds belangrijker om de voor uw organisatie cruciale kennis tijdig te borgen. Daarmee zorgt u ervoor dat met het vertrek van  medewerkers de kennis die zij in het hoofd hebben voor uw organisatie behouden blijft. Voorkom dus een 'brain-drain' en desinvestering. Wacht niet tot het vertrek daar is, maar borg (tussentijdse) kennisresultaten tijdig.  

Odin Kennismanagement begeleidt u in het borgen van deze kennis. De (impliciete) kennis kan op verschillende manieren geborgd worden, waarbij rekening gehouden dient te worden met de aard van de kennis en het gebruik dat er van gemaakt wordt (bijv. door een interview met een vertrekkende medewerker, het vastleggen in een handleiding of filmpje of het laten meelopen van een collega). Hiermee zorgt u voor het noodzakelijke kennisbehoud.

Digitale kennisinstrumenten

ICT tools kunnen een bijdrage leveren aan kennisbehoud en het delen van kennis. Stel uzelf daarbij de volgende vragen: is de informatie die in de database is opgenomen ook in een vorm opgenomen die toepasbaar is door de doelgroep? Sluit vorm en inhoud aan bij hun vragen? Draagt het bij aan het kennisniveau van de doelgroep? Wat is er nodig om de informatie actueel te houden? Wegen de baten op tegen de lasten (met name tijd)? Dit zijn vragen waar u misschien niet direct antwoord op heeft. Neem daarom contact op met Odin Kennismanagement.

Het adviseren over de inhoud (content) van digitale kennisinstrumenten met als resultaat dat uw investering in tijd en geld het dubbel en dwars waard is.

Het begeleiden van uw medewerkers en managers bij het ontwikkelen, delen, toepassen en evalueren van kennis met als resultaat kennisbehoud en een groter kennisvermogen.

 

 

Kennisdeling door uw medewerkers

Het ter beschikking stellen van kennisdatabases en andere ICT-tools is vaak niet voldoende om het kennisvermogen binnen uw bedrijf of organisatie te vergroten. Vaak is een verandering van attitude nodig om medewerkers aan te zetten om kennis te delen. Ze moeten het ook ‘willen’ en ‘kunnen’. ‘Kennis is macht’ kan een belemmerende factor zijn, maar ook gebrek aan tijd of waardering of gebrek aan kennis om de kennistools te gebruiken. Odin Kennismanagement helpt u en uw medewerkers om de aandacht op de kenniscultuur binnen uw organisatie te vestigen. Zo zorgt Odin Kennismanagement ervoor dat de kennis binnen uw organisatie behouden wordt,  maar ook dat het kennisvermogen van uw medewerkers wordt vergroot.

Wat vinden onze klanten van ons?

PUmA (Programma Uitvoering met Ambitie):

In een workshop voor het verkennen van een kennisinfrastructuur, hebben wij nader kennis gemaakt met de expertbegeleiding van Odin Kennismanagement. Ans en Annemiek hielpen ons — door heel scherp mee te analyseren, te stimuleren en te inspireren — om concreet en effectief te worden door middel van de kennismanagement navigator. Hierdoor kregen wij meer duidelijkheid over de producten en werkprocessen, de resultaat- en kennisgebieden, de benodigde mensen, kennis en leerprocessen en uiteindelijk over de kennisinfrastructuur zelf. Het heeft ons goed geholpen om de gedachten te ordenen en uiteindelijk gestructureerd op papier te krijgen en in kaart te brengen wat de witte vlekken zijn en wat al wel goed geregeld is. Wij kunnen deze vorm van begeleiding bij het opzetten van kennismanagement van harte aanbevelen.

Dus: Odin Kennismanagement analyseert, adviseert en implementeert samen met u en uw medewerkers. Zo zet u concrete stappen op weg naar een innoverende organisatie die zich aanpast aan veranderende omstandigheden.

Uw kennis is onze gezamenlijke zorg!