Odin kennismanagement voor bedrijf en overheid

Kennisstrategie

Een kennisstrategie maakt inzichtelijk welke kennisactiviteiten nodig zijn om de kennisdoelen te realiseren. De kennisstrategie is gebaseerd op een analyse van knelpunten aan de hand van een quickscan kennis van uw huidige kennisinfrastructuur of uitgebreidere kennisanalyse van een werkveld, werkproces of product.

Hoe gaat Odin Kennismanagement te werk?  Met de quickscan kennis krijgen we een beeld van de huidige aanpak van kennis binnen uw organisatie(- onderdeel). Met de kennisanalyse gaan we meer de diepte in en stellen we vast welke kennis binnen uw organisatie aanwezig is en welke kennis gewenst is. Zo komen we uit op de kennisbehoefte binnen uw organisatie. Afhankelijk van onder andere de aard van de benodigde kennis kan invulling worden gegeven aan deze kennisbehoefte.

Het opstellen van een kennisstrategie met als resultaat een gerichte aanpak van de kennisbehoefte binnen uw organisatie.

Het stimuleren van het innovatief kennisvermogen met als resultaat een organisatie die voorop loopt.

Innovatief kennisvermogen

Om het innovatief kennisvermogen van uw organisatie te vergroten zijn kennis van markt en trends en creativiteit nodig. Innovatie leidt ook tot slimmere werkmethoden, waardoor uw producten en diensten goedkoper worden. Goede ideeën genoeg, maar succesvolle innovaties zijn schaars. Het innovatieproces heeft ook sturing nodig. Odin Kennismanagement heeft de juiste kennis en ervaring om u hierin te begeleiden.

Wat vinden onze klanten van ons?

Directeur Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant:

Odin heeft voor het uitvoeringsprogramma van het bodemconvenant een beperkte maar strategische opdracht verricht, gericht op ontwikkeling en behoud van de nodige kennis en competenties op het gebied van bodem en hoe dit aan te pakken. Dat was prettig werken en spiegelen, omdat er ruime kennis en ervaring is bij Odin en een open en scherp gesprek mogelijk is. Ze hebben daarmee geholpen de context scherp te krijgen, zoals de relatie met de omgevingsdiensten. De gedrevenheid en passie voor het is werk bij Odin is evident. <20 juli 2015>

Grontmij Nederland N.V., afdeling bodem:

Annemiek Tubbing en Ans van Wijk hebben in de periode medio 2012-medio 2013 een analyse gemaakt van het kennismanagement van de afdeling Bodem van Grontmij. Binnen deze landelijke afdeling werken circa 100 medewerkers in diverse werkvelden. Met enthousiasme, energie en kennis van zaken hebben Annemiek en Ans contact met diverse sleutelpersonen binnen de afdeling gelegd, interviews gehouden en een enquête afgenomen. Na een analyse van de situatie hebben ze waardevolle en direct bruikbare adviezen gegeven aan het management van de afdeling. Het management heeft deze adviezen direct omgezet in actiie waardoor Grontmij de kwaliteit van haar dienstverlening verder zal verbeteren.

 

Dus: Odin Kennismanagement analyseert, adviseert en implementeert samen met u en uw medewerkers. Zo zet u concrete stappen op weg naar een innoverende organisatie die zich aanpast aan veranderende omstandigheden.

Uw kennis is onze gezamenlijke zorg!