Wat kan Odin Kennismanagement u bieden?

Tijdens een intakegesprek ontdekt u wat wij voor u kunnen betekenen en daarna maken wij een offerte op maat. Voorbeelden van producten en diensten zijn:

  • Een kennisstrategie maakt inzichtelijk welke kennisactiviteiten nodig zijn om de kennisdoelen te realiseren. De strategie is gebaseerd op een analyse van knelpunten aan de hand van een quickscan van uw huidige kennisinfrastructuur of uitgebreidere kennisanalyse van een werkveld, werkproces of product.
  • Het begeleiden/coachen van uw medewerkers/afdelingen bij het kennis ontwikkelen, delen, toepassen en/of evalueren.
  • Het stimuleren van het innovatief vermogen van uw medewerkers door een efficiëntere inzet van capaciteit.
  • Het borgen van kennis  van  vertrekkende medewerkers/externe inhuur/mede-opdrachtnemers door bijvoorbeeld interviews.
  • Het organiseren van (fysieke) ontmoetingen voor kennisuitwisseling.
  • Het begeleiden van vormen van kennisoverdracht (bijv. After Action Review, Peer Assist, workshops, intervisie, herbruikbaarheidsgesprekken vooraf of achteraf).
  • Het adviseren over de inhoud (content) van digitale kennisinstrumenten.


Wij werken zo nodig met anderen samen om u op kennisgebied geheel te ontzorgen. 

Dus: wij analyseren, adviseren en implementeren samen met u en uw medewerkers. Zo zet u concrete stappen op weg naar een innoverende organisatie die zich aanpast aan veranderende omstandigheden.

Uw kennis is onze gezamenlijke zorg!