Ans van Wijk

Kernwoorden: verbinden, luisteren, samenwerken.

Annemiek Tubbing

Kernwoorden: analyseren, doorgronden, scherp krijgen.

Mensen weten heel veel, maar houden het vaak bij zich en realiseren zich onvoldoende de waarde van kennis voor de organisatie en collega’s. Wat ik wil bereiken is dat de mensen zich daarvan bewust zijn. In gesprekken met elkaar ontdek je hoeveel je weet. Daardoor werk je (uiteindelijk) gerichter en doelmatiger en plezieriger.

Ans van Wijk

Na jarenlang een vakinhoudelijke kennisbron geweest te zijn voor anderen in het vakgebied, wil ik nu graag een bijdrage leveren aan het laten stromen van kennis tussen mensen, ongeacht het vakgebied. Mijn eerste ervaringen op managementgebied zijn al heel inspirerend en verrassend. Nooit gedacht dat ik met name het werken met mensen zo leuk zou vinden.

Annemiek Tubbing

Ans van Wijk

1969-1975     Atheneum A, De Breul te Zeist
1975-1978     pedagogische academie
1985-1989     vrijetijdswetenschappen, Universiteit Tilburg
2005-heden   diverse leertrajecten verandermanagement (o.a. SIOO)

1978-1985     Leerkracht basisonderwijs
1989-1998     Ministerie van LNV: directie openluchtrecreatie, stafbureau, regisseur veranderprocessen, hoofd bedrijfsbureau.
1998-heden   Staatsbosbeheer in verschillende functies: sr beleidsmedewerker P&O, directiesecretaris, project ‘Verandering’, strategisch beleidsmedewerker kennis, districtshoofd, gebiedsmanager
2013-heden   Odin Kennismanagement vof

Annemiek Tubbing

1969-1975     Atheneum B, De Breul te Zeist
1975-1977     Vrije Hogeschool te Driebergen en Landbouwhogeschool Wageningen
1977-1982     Nederlands Recht, Universiteit Utrecht
1983-1985     Belastingrecht, Universiteit van Amsterdam
2012-2013     Masterclass Kennismanagement De Baak (DNV)

1982-1999     Loeff & Van der Ploeg (advocaat), Sociale Verzekeringsbank (jurist), Moret Ernst & Young (belastingadviseur en jurist milieurecht), PricewaterhouseCoopers (jurist bestuurs- en milieurecht)
2000-2008     Officier van justitie (milieu)
2008-heden   Tubbing Milieu-advies (omgevingsrecht en handhaving)
2013-heden   Odin Kennismanagement vof

Samen:

  1. analyseren en doorgronden wij uw vraagstuk;
  2. en helpen wij u bij het vinden van passende oplossingen.

En wij zijn verbonden met:

Weijers Advies (Irene Weijers) voor arbeidsrechtelijke vraagstukken: http://www.weijersadvies.com/

Rijk Werk (Herman Rijksen) voor organisatievraagstukken: http://www.rijkwerk.nl/

Neem contact op met Odin Kennismanagement

 

Contactgegevens

Adres
Aardbolhof 8
3951 EB Maarn

Telefoon
06 - 244 055 06 (bij geen gehoor: 06 - 308 948 46)

E-mail
info@odinkennismanagement.nl

Uw kennis is onze gezamenlijke zorg!